Quảng cáo

Liên Hệ Quảng Cáo
Bộ phận quảng cáo có trách nhiệm tiếp nhận thông tin quảng cáo của khách hàng, tiếp xúc khách hàng và thoả thuận các điều khoản hợp đồng quảng cáo.

Bộ phận quảng cáo có trách nhiệm tiếp nhận thông tin quảng cáo của khách hàng, tiếp xúc khách hàng và thoả thuận các điều khoản hợp đồng quảng cáo. 

+ Gọi trực tiếp cho chúng tôi theo số: 0943 323 306 - 0650 377 6457. Fax : 0650 377 6457

+ Gửi Email vào hộp thư:  sales@electricviet.com

Liên hệ với chúng tôi

Thanh Phong ĐT: 0933 998 419
Văn Chơn ĐT: 0902 052 815